Biografie

Opuslijst

Mignon

CD

Diverterend

   

GERARD KOCKELMANS
 
 
 
 

De modernistische gedichten van Paul van Ostaijen (1896-1928) dienen vaak als uitganspunt voor de vocale werken van Gerard Kockelmans. Van Ostaijen noemde  zijn gedichten:  "een in het metafysiese geankerd spel met woorden."

De associaties en woordspelingen in deze teksten weet Kockelmans vaak treffend  te verklanken. U hoort een fragment uit zijn : Sinfonietta, de zeer kleine speeldoos (1963). In dit grote werk voegt Kockelmans onverwachte wendingen, eigen aan de dichtkunst van Van Ostaijen,  toe in de instrumentatie.